Achtergrond en Visie


"Mijn opa zat in de ruilverkavelingscommissie voor het Eemland en is dijkgraaf geweest bij Waterschap Vallei en Eem. Hij heeft zo een belangrijke rol gespeeld in de inrichting van de huidige Eempolder. Mijn vader is beheerder bij Vereniging Natuurmonumenten voor het in de ruilverkaveling bedongen natuurgebied, wat een prachtig weidevogelreservaat is geworden.  En ik ben afgestudeerd in Bos en Natuurbeheer, afstudeerrichting Natuur & Landschaptechniek. Van 2012 tot en met 2018 heb ik het  verhaal verteld over het ontstaan van de Eempolders en de ruilverkaveling waar mijn opa betrokken bij was en het ontstaan van een weidevogelreservaat waar mijn vader bij betrokken was en is. 
Nu ik een gezin heb, zet in mijn kennis vooral in voor het inventariseren van (weide)vogels, planten, vissen, amfibieën en reptielen en begeleid ik vergunningaanvragen of stel ik inrichtingsplannen op. Fantastisch om te doen!

 

 Foto: © Celine Roodhart